WINET

WINET е трансграничен проект от региона на Черноморския басейн, включващ три държави: Молдова, Румъния и България. Мисията на проекта е да увеличи търговията и сътрудничеството в лозаро-винарския сектор.
Платформата урежда необходимата рамка и условия за установяване на жизнеспособни бизнес отношения, за създаване на общност, посветена на сътрудничество, засилени търговски отношения и постоянна модернизация на винарската индустрия в региона.
WINET надгражда класическата мрежа на ново ниво чрез съвременни он-лайн технологии, улеснявайки цифровизацията на търговията отвъд границите и между държавите.
Регионалните цели на WINET са:
– увеличаване на възможностите за трансгранична търговия чрез инструмент за цифрова промоция;
– обмен на най-добри практики за модернизиране на селскостопанския сектор и други свързани с тях;
– засилване на сътрудничеството в лозаро-винарския сектор от региона на Черноморския басейн.
Партньорските институции на проекта са Молдовската агенция за инвестиции от Молдова; търговската, промишлената и селскостопанската камара Tulcea от Румъния и Търговско-промишлената камара Стара Загора от България. Проектът е в съответствие с няколко инициативи на ЕС и се допълва с други регионални програми за трансгранично сътрудничество. Програмата за Черноморския басейн е част от трансграничното сътрудничество на Европейския съюз в рамките на неговия Европейски инструмент за съседство.

Повече информация е представена в Бялата книга – Резюме.