WINET

Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău

Activity:
Higher Education and Research
Fiscal code:
1016620005681
Country:
Moldova, Republic of
Headquarters:
comuna Stăuceni, strada Grătiești 1
Correspondence:
Stăuceni
Website:
http://www.cevvchisinau.md
E-mail:
cevvc2018@gmail.com
Phone:
079911097
Social media:
  

Description

Veche școală de horticultori și vinificatori, fondată în 1842 de către Ministerul Proprietăților de Stat al guvernului imperial rus ca Școală de Pomicultură de categorie inferioară, la Chișinău în sectorul Botanica, rămîne una din cele mai prestigioase instituții de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova.

History

Anul fondării 1842.
În anul 1890 este creată Şcoala Medie de Vinificaţie.
În anul 1894 pe lîngă şcoală a fost deschisă o staţiune experimentală în domeniul viticulturii şi vinificaţiei, care a contribuit foarte mult la dezvoltarea ştiinţei în aceste domenii.
La expoziţiile internaţionale de atunci şcoala a obținut multe distincţii pentru mostre de vin, fructe uscate, gogoaşe de mătase, alte produse ale gospodăriei agricole. Despre aceasta ne mărturisesc cele 18 diplome obţinute la diferite concursuri internaţionale.
În anul 1922 şcoala a fost reorganizată în Şcoală Naţională Medie de Viticultură.
În 1929 a fost promulgată Legea şi Regulamentul reorganizării sistemului de instruire în agricultură, acordîndu-i denumirea de Şcoală de Viticultură din Chişinău de gradul doi.
În anul 1963 a fost creat un nou tip de instituţie de învăţământ Sovhozul-Şcoală de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, transferîndu-se de la Chşinău în blocul nou de studii din com. Stăuceni.
La 28 iunie 1991 conform Hotărîrii nr. 321 a Guvernului RM, Sovhozul-Școală a fost reorganizat în Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chișinău, fiind o instituţie specială de învățământ care are destinația de a pregăti specialişti de calificare medie de specialitate, capabili de a ocupa funcţii de şefi de întreprinderi, organizatori în producţie, fermieri şi executanţi direcţi ai proceselor tehnologice.
La 8 septembrie 2012 Colegiul a sărbătorit aniversarea de 170 ani de la fondare.
Mîndria şcolii sunt toți absolvenţii ei, printre care și asemenea personalități cum ar fi: Moghileanski N., Ungureanu P., Dicusar I., Subotovici A., Constantinescu T., Martin S., Dvornic V., Bejan T., Slepeanu I., Bălţatu G., Caimacan I., Fulga I., Perstneov N., importanţi savanți în științele agricole, Andrei Lupan – scriitor, academician etc.
2016 se reorganizează în Instituție Publică Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău

 • Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău

  Country:
  Moldova, Republic of
  Address:
  comuna Stăuceni, strada Grătiești 1
  E-mail:
  cevvc2018@gmail.com
  Phone:
  079911097